VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ MOONBOON

We zijn niet perfect, maar we streven ernaar de beste en meest verantwoordelijke versie van onszelf te zijn.

Aandacht voor de planeet zit ingebakken in onze identiteit. Sterker nog, het is een persoonlijke zaak voor ieder van ons en beïnvloedt onze dagelijkse activiteiten.

Met de huidige ecologische uitdagingen en de bijdrage van de textielindustrie aan deze uitdagingen, moeten we samen nadenken over de productie en consumptie van textiel. Ons doel is om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en actief bij te dragen aan een betere toekomst. Om dit te bereiken hebben we de driehoek van eerlijke productie geïntroduceerd, met eerlijke productiepraktijken, moderne processen en het gebruik van natuurlijke materialen van hoge kwaliteit in onze producten.

Door onze inspanningen om zorg te dragen voor het milieu zijn we gecertificeerd als GOTS-bedrijf, waar we erg trots op zijn. Een GOTS-keurmerk betekent dat we waar mogelijk biologische materialen gebruiken die onder veilige en verantwoordelijke arbeidsomstandigheden zijn geproduceerd, van het begin tot het einde van onze productiecyclus.

NATUURLIJKE MATERIALEN VAN HOGE KWALITEIT

De textielindustrie moet in actie komen om haar schadelijke impact op de planeet te verminderen. Natuurlijke materialen van hoge kwaliteit, zoals biologische vezels, spelen een veelzijdige rol in het creëren van een industrie die actief werkt aan het verminderen van de impact op het milieu. Wij stellen de gezondheid van de mens boven winst op korte termijn.

Daarom vinden we het van het grootste belang dat voor onze producten materialen worden gebruikt die duurzaam, biologisch en van hoge kwaliteit zijn, die worden geteeld zonder het gebruik van synthetische pesticiden (zoals insecticiden) of herbiciden en GMO's (Genetisch Gemodificeerde Organismen) volgens de principes van de biologische landbouw.

MATERIAAL GUIDE

MODERNE PROCESSEN

We richten ons op het implementeren van moderne processen in alle productiestadia. Van productie en verpakking tot etikettering en distributie, al ons textiel is gemaakt van ten minste 70% gecertificeerde biologische vezels.

Vanaf de biologische vezelteelt voldoet de eerste productie  aan alle internationale en nationale normen voor biologische landbouw die voldoen aan de IFOAM-normen. Elke stap in de productie en fabricage van dit biologische textiel wordt geleid door onze toewijding aan de zorg voor het milieu, waarbij we de nadruk leggen op het gebruik van GOTS-goedgekeurde kleurstoffen, milieubeheer, zoals de behandeling van afvalwater en ervoor zorgen dat er geen chemicaliën of pesticiden worden gebruikt op de vezels.

EERLIJKE PRODUCTIE

Eerlijke productie staat voorop bij Moonboon. We zetten ons in voor zowel milieubehoud als het welzijn van mensen. We willen in de eerste plaats goede arbeidsomstandigheden creëren die in overeenstemming zijn met de geldende sociale normen en werknemers een gelijkwaardige behandeling garanderen.

Met zorg voor het milieu hebben we een uitgebreid sociaal compliance management-systeem geïmplementeerd voor onszelf en onze leveranciers, dat garandeert dat aan alle sociale criteria wordt voldaan.

De GOTS-norm die we bij Moonboon volgen omvat een groot aantal criteria waaronder, maar niet beperkt tot, vrij gekozen werk, zonder kinderarbeid, intimidatie en discriminatie, met gezonde werkomstandigheden en een eerlijke en gezonde balans tussen werk en privé.

ONZE RESULTATEN

We zijn er erg trots op dat onze inspanningen worden erkend. We zijn dan ook gecertificeerd door GOTS en veel van onze producten dragen het GOTS- en OCS-keurmerk.

WAT IS GOTS?

GOTS staat voor Global Organic Textile Standard en is 's werelds toonaangevende standaard voor biologische vezels. Dit garandeert dat alle leveranciers langs de toeleveringsketen van een product uitstekende arbeidsomstandigheden waarborgen en waar mogelijk biologische materialen gebruiken.

GOTS-gecertificeerde producten voldoen aan de allerhoogste normen op het gebied van verantwoord ondernemen met respect voor mens en milieu, zodat je gerust kunt zijn dat je Moonboon product is geproduceerd zonder schadelijke chemicaliën of pesticiden.

Voor producten met minimaal 70% wordt het label "gemaakt met biologische materialen" gebruikt. Producten met meer dan 95% biologische materialen krijgen de status "biologisch".

Naast onze GOTS-gecertificeerde producten kunnen we met trots zeggen dat Moonboon als bedrijf is geïnspecteerd, beoordeeld en gecertificeerd volgens de GOTS eisen. De standaard bevat zowel sociale als milieucriteria.

WAT IS OCS?

Moonboon is gecertificeerd volgens de Organic Cotton Standard, die biologisch geteelde katoen certificeert en volgt van de bron tot het eindproduct.

De Organic Content Standard (OCS) is een vrijwillige wereldwijde standaard die van toepassing is op alle textielproductieprocessen en die de criteria vaststelt voor certificering van biologische materialen en hun handelsketen.